Toán Lớp 6: 21 × [(1245 + 987)÷ 2 mũ 3 -15 ×12 ] +21

Question

Toán Lớp 6: 21 × [(1245 + 987)÷ 2 mũ 3 -15 ×12 ] +21, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 5 ngày 2022-06-17T10:02:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  21xx[(1245+987):2^3-15xx12]+21
  =21xx[2232:8-180]+21
  =21xx[279-180]+21
  =21xx99+21
  =2079+21
  =2100

 2. $\text{21. [(1245+987):}$$2^{3}-15.12] +21$
  \text{=21.(2232:8-180)+21}
  \text{=21.(279-180)+21}
  \text{=21.99+21}
  \text{=2079+21}
  \text{=2100}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )