Toán Lớp 6: (-2022)abc + ab với a = -21; b= -11 ; c = 0

Question

Toán Lớp 6: (-2022)abc + ab với a = -21; b= -11 ; c = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tuần 2022-04-14T02:42:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Với a = -21 ; b = -11 ; c = 0, ta có:

  (-2022) . (-21) . (-11) . 0 + (-21) . (-11)

  (Vì số nào nhân với 0 cũng bằng 0, nên (-2022) . (-21) . (-11) . 0 = 0)

  = 0 + 231

  = 231

  => Vậy: Kết quả của biểu thức (-2022)abc + ab với a = -21; b= -11 ; c = 0

  => Bằng 0

   

 2. Giải đáp:

  (-2022).abc + ab

  Thay a= -21; b = -11; c = 0 ta được:

  (-2022).(-21).(-11).0 + (-21).(-11)

  = 0 + 231

  = 231

  Vậy biểu thức có giá trị bằng 231 tại a= -21; b = -11; c = 0

  $#dariana$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )