Toán Lớp 6: 2021-5( x+4) = 1 mũ 2022 A : x= 0. B : x = 400 C x=1. D : = 408 Giải giúp mình với. Cảm ơn

Question

Toán Lớp 6: 2021-5( x+4) = 1 mũ 2022
A : x= 0. B : x = 400 C x=1. D : = 408
Giải giúp mình với. Cảm ơn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Tú 12 phút 2022-06-17T23:45:19+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2021-5(x+4) = $1^{2022}$ 
  2021-5( x+4) =1
  5(x+4)=2020
  x+4=404
  x=400
  Vậy ta chọn đáp án B

 2. 2021 – 5 ( x + 4) = 1^2022
  => 2021 – 5 ( x + 4) = 1
  => 5 ( x + 4) = 2021 – 1
  => 5 ( x + 4) = 2020
  => x + 4 = 2020 : 5
  => x + 4 = 404
  => x = 404 – 4
  => x = 400
  => Chọn  B
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )