Toán Lớp 6: 202 mũ 303 và 303 mũ 202 Mọi người giải giúp mình với ????

Question

Toán Lớp 6: 202 mũ 303 và 303 mũ 202
Mọi người giải giúp mình với ????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 1 ngày 2022-06-18T17:27:19+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    202^303 = (202^3)^101 = 8242408^101
    303^202 = (303^2)^101 = 91809^101
    Do  8242408^101 > 91809^101
    => 202^303 > 303^202

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )