Toán Lớp 6: -200-(1861-655)+61-2655 ( Giúp mik với ạ )

Question

Toán Lớp 6: -200-(1861-655)+61-2655
( Giúp mik với ạ ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tuần 2022-06-11T21:02:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. -200-(1861-655)+61-2655
  =-200-1861+655+61-2655
  =-200+(-1861+61)+(655-2655)
  = -200+(-1800)+(-2000)
  =-(200+1800+2000)
  =-4000

 2. Lời giải chi tiết:
  -200-(1861-655)+61-2655
  =-200-1861+655+61-2655
  =-200-(1861-61)-(2655-655)
  =-200-1800-2000
  =-2000-2000
  =-4000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )