Toán Lớp 6: 20 điểm đó nha Chứng tỏ rằng : 10 mũ n + 8 : 9 nhanh giải thích dễ hiểu vào mk ko hiểu bài này cho lắm !

Question

Toán Lớp 6: 20 điểm đó nha
Chứng tỏ rằng :
10 mũ n + 8 : 9
nhanh
giải thích dễ hiểu vào
mk ko hiểu bài này cho lắm !, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 17 phút 2022-06-11T15:14:22+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  xin hay nhất
  no copy 
  chúc bn học giỏi

  toan-lop-6-20-diem-do-nha-chung-to-rang-10-mu-n-8-9-nhanh-giai-thich-de-hieu-vao-mk-ko-hieu-bai

 2. 10^n + 8 
  = 10 … 000 ( n số 0 ) + 8
  = 10 …08 ( n – 1 ) số 0 
  Tổng các chữ số của 10…8 là
  1 + 0 + 0 + 0 + .. + 8 = 9
  ⇒ 10..08 chia hết cho 9
  ⇔ 10^n + 8 chia hết cho 9
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )