Toán Lớp 6: (2 và 1/3+ 3 và1/2) nhân 0,2+ 25%

Question

Toán Lớp 6: (2 và 1/3+ 3 và1/2) nhân 0,2+ 25%, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Băng 1 tháng 2022-12-22T16:51:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 2 1/3 + 3 1/2) . 0,2 + 25%
  = ( 7/3 + 7/2) . 1/5 + 1/4
  = (14/6 + 21/6) . 1/5 + 1/4
  = 35/6 . 1/5 + 1/4
  = 7/6 + 1/4
  =  28/24 + 6/24
  = 17/12

 2. $\text{Giải đáp:}$ 
  $(2\dfrac{1}{3}+3\dfrac{1}{2})×0,2+25%$
  $=(\dfrac{7}{3}+\dfrac{7}{2})×\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{4}$
  $=\dfrac{7×2+7×3}{6}×\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{4}$
  $=\dfrac{35}{6}×\dfrac{1}{5}+\dfrac{1}{4}$
  $=\dfrac{7}{6}+\dfrac{1}{4}$
  $=\dfrac{7×2+3}{12}$
  $=\dfrac{17}{12}$
   
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )