Toán Lớp 6: 2 thua ruong thu hoach duoc 4 tan 5ta thoc so thoc thua thu nhat thu hoach duoc bang 1/2 thua thu hai hoi ca hai thua thu hoach bao nh

Question

Toán Lớp 6: 2 thua ruong thu hoach duoc 4 tan 5ta thoc so thoc thua thu nhat thu hoach duoc bang 1/2 thua thu hai hoi ca hai thua thu hoach bao nhieu ta thoc, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 ngày 2022-09-23T20:44:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đổi 4tấn 5tạ =45tạ
  Tổng số phần bằng nhau là:
  1+2=3(phần)
  Thửa ruộng thứ nhất thu hoặch được:
  45 :3 xx1=15(tạ)
  Thửa ruộng thứ hai thu hoặch được:
  45 :3 xx2=30(tạ)
  Vậy tổ một thu hoặch được 15tạ
         tổ hai thu hoặch được 30 tạ

 2. $@linhhime26$ 
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi 4 tấn 5 tạ= 450 tạ
  Vì số thóc ở thửa ruộng thứ nhất bằng $\frac{1}{2}$ thửa ruộng thứ 2=> số thóc ở thửa ruộng thứ nhất bằng $\frac{1}{3}$ số thóc của cả 2 thửa ruộng( vì 2+1=3)
  Số thóc ở thửa ruộng thứ nhất là:
  450.$\frac{1}{3}$ =150(tạ)
  Số thóc ở thửa ruộng thứ hai là:
  450-150=300(tạ)
  Vậy thửa ruộng thứ nhất thu hoạch đc 150 tạ thóc
         Thửa ruộng thứ 2 thu hoạch đc 300 tạ thóc.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )