Toán Lớp 6: 2 mũ 3 x 3 – mở ngoặc 1 mũ 10 + 15 đóng ngoặc chia 4 mũ 2

Question

Toán Lớp 6: 2 mũ 3 x 3 – mở ngoặc 1 mũ 10 + 15 đóng ngoặc chia 4 mũ 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 2 tháng 2022-02-18T17:34:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2^3  ×3-(1^(10)+15):4^2
  =8×3-(1+15):16
  =24-16:16
  =24-1
  =23
   
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2^3 xx 3)-(1^10+15) : 4^2
  =(8 xx 3)-(1+15) : 16
  =24-16 : 16
  =24-1
  =23 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )