Toán Lớp 6: 2 bạn mai và đào được phân công trực nhật . bạn mai cứ 6 ngày trực nhật 1 lần , bạn đào 9 ngày trực 1 lần . lần đầu cả 2 bạn cùng trực

Question

Toán Lớp 6: 2 bạn mai và đào được phân công trực nhật . bạn mai cứ 6 ngày trực nhật 1 lần , bạn đào 9 ngày trực 1 lần . lần đầu cả 2 bạn cùng trực 1 ngày . hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả 2 bạn lại cùng trực nhật, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diễm Phúc 3 tháng 2022-02-17T10:40:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Gọi số ngày hai bạn cùng trực nhật là : a , a ∈ N*
  Theo đề bài ta có :
  a $\vdots$ 6
  a $\vdots$ 9
  *a ít nhất
  => a ∈ BCNN ( 6 , 9 ) 
  Phân tích các số ra thừa số nguyên tố ta được :
  6 = 2 . 3
  9 = 3²
  $\text{ => BCNN ( 6 , 9 ) = 2 . 3² = 18 }$
                                   => a ∈ { 18 }
  Vậy sau ít nhất 18 ngày , hai bạn lại cùng trực nhật

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )