Toán Lớp 6: 2x+5 =3^4:3^2 x-7 =(-14 )+(-8)

Question

Toán Lớp 6: 2x+5 =3^4:3^2
x-7 =(-14 )+(-8), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 7 tháng 2022-05-25T17:41:58+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  2x+5=$3^{4}$ : $3^{2}$
  2x+5=81:9
  2x+5=9
  2x=9-5
  2x=4
  x=4:2
  x=2
  x-7=(-14 )+(-8)
  x-7=-22
  x=-22+7
  x=-15
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )