Toán Lớp 6: 2/5-1/5:x=25% -5/6-x=7/12+-1/3

Question

Toán Lớp 6: 2/5-1/5:x=25% -5/6-x=7/12+-1/3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 2 ngày 2022-12-22T07:56:41+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2/5 – 1/5 : x = 25%
  2/5 – 1/5 : x = 1/4
  1/5 : x = 2/5 – 1/4
  1/5 : x = 3/20
  x = 1/5 : 3/20
  x = 4/3
  Vậy x = 4/3
  -5/6 – x = 7/12 + (-1)/3
  -5/6 – x = 1/4
  x  = -5/6 – 1/4
  x= -13/12
  Vậy x = -13/12

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   2/5-1/5:x=25%
  ⇔2/5-1/5:x=1/4
  ⇔          1/5:x=2/5-1/4
  ⇔          1/5:x=3/20
  ⇔          x=4/3
  -5/6-x=7/12+-1/3
  ⇔-5/6-x=1/4
  ⇔           x=-13/12

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )