Toán Lớp 6: 2) 467 + 238 + 533 + 762 + 3465

Question

Toán Lớp 6: 2) 467 + 238 + 533 + 762 + 3465, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 6 tháng 2022-06-21T06:32:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 467 + 238 + 533 + 762 + 3465
  $=$ 705 + 1295 + 3465
  $=$ 5465

 2. Giải đáp:
   467+238+533+762+3465=(467+533) +( 238+762)+ 3465
                                             = 1000 + 1000 + 3465 
                                             = 5465
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )