Toán Lớp 6: (2x-3) chia hết cho (x+1) Giải chi tiết..!!

Question

Toán Lớp 6: (2x-3) chia hết cho (x+1)
Giải chi tiết..!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hương 8 tháng 2022-04-19T17:02:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  (2x-3)\vdots(x+1)
  Ta có:
  2x-3=2x+2-5=2(x+1)-5
  Mà 2(x+1)\vdotsx+1 =>5\vdotsx+1
  =>x+1∈Ư(5)={1;5;-1;-5}
  =>x∈{0;4;-2;-6}
  Vậy x∈{0;4;-2;-6} thì (2x-3)\vdots(x+1)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2x-3) chia hết cho (x+1)
  2x+3 chia hết cho x-1 
  2x-2+5 chia hết cho x-1
  2.(x-1)+5 chia hết cho x-1
  Mà 2.(x-1) chia hết cho x-1
  5 chia hết cho x-1
  x-1 ∈ Ư(5)={-5,-1,1,5}
  x ∈ {-4,0,2,6}
  Mà x bé nhất
  Vậy x=-4
  @anbao1305
  #anbao1305 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )