Toán Lớp 6: 2/3.7+3/7.13+4/13.21+5/21.35+6/31.43=? Nhanh vs ạ càng nhanh e đánh giá càng cao

Question

Toán Lớp 6: 2/3.7+3/7.13+4/13.21+5/21.35+6/31.43=? Nhanh vs ạ càng nhanh e đánh giá càng cao, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 ngày 2022-12-22T03:45:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  Giải đáp:
   A=20/129
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A = 2/(3.7) + 3/(7.13) + 4/(13.21) + 5/(21.31) + 6/(31.43)
  Nhân hai vế với 2 ta được :
  -> 2A = 2 (2/(3.7) + 3/(7.13) + 4/(13.21) + 5/(21.31) + 6/(31.43) )
  -> 2A = 4/(3.7) + 7/(7.13) + 8/(13.21) + 10/(21.31) + 12/(31.43)
  -> 2A = (7-3)/(3.7) + (13-7)/(7.31) + (21-13)/(13 . 21) + (31-21)/(21.31) + (43 – 31)/(31.43)
  -> 2A = 1/3 – 1/7 + 1/7 – 1/13 + 1/13 – 1/21 + 1/21 – 1/31 + 1/31 – 1/43
  -> 2A = 1/3 + (-1/7 + 1/7) + (-1/13 + 1/13) + (-1/21 + 1/21) + (-1/31 + 1/31) – 1/43
  ->2A = 1/3 – 1/43
  -> 2A=43/129 – 3/129
  -> 2A=40/129
  -> A = 40/120  :2
  ->A=20/129
  Vậy A=20/129
   

 2.  gọi tổng (2/3.7+3/7.13+4/13.21+5/21.31+6/31.43) là S
  => 2S=4/3.7+6/7.13+8/13.21 +10/21.31 + 12 / 31/43
  => 2S=1/3 – 1/7 + 1/7 – 1/13 + 1/13 – 1/21 + 1/21 -1/31 + 1/31 – 1/43
  => 2S=1/3-1/43
  =>2S=43/129-3/129
  =>2S=40 / 129
  => S = 40 / 129 ÷ 2
  => S = 20 / 129      
  giải thích : a-b/a×b = 1/a-1/b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )