Toán Lớp 6: 2x(x+3)-(x-2)=1 Mình cần gấp ạ

Question

Toán Lớp 6: 2x(x+3)-(x-2)=1 Mình cần gấp ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mộng Tâm 1 tháng 2022-03-14T12:16:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 2x ( x + 3 ) – ( x – 2 ) = 1
  2x^2 + 6x – x + 2 = 1
  2x^2 + 5x = 1 – 2
  2x^2 + 5x = -1
  x( 2x + 5 ) = -1 
  – TH1: x = -1
  – TH2: 2x + 5 = 1
  2x = 1 – 5
  2x = -4
  x = -4 : 2
  x = -4
  – Mà x không thể có hai giá trị
  => x ∈ $\emptyset$ 
  – Vậy không có x thỏa mãn đề bài.
  @Tina 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x(x+3)-(x-2)=1
  =>2x^2+6x-x+2=1
  =>2x^2+5x=-1
  =>x(2x+5)=-1(x<2x+5)
  =>$\begin{cases} x=-1\\2x+5=1 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=-1\\2x=-4 \end{cases}$
  =>$\begin{cases} x=-1\\x=-2 \end{cases}$
  =>-1 \ne -2
  =>x in ∅
  Vậy x in ∅

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )