Toán Lớp 6: 2x-2^0=3^5:3^3 làm hộ nhanh nhá

Question

Toán Lớp 6: 2x-2^0=3^5:3^3 làm hộ nhanh nhá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 1 tuần 2022-06-18T05:45:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. \text{*Ta có:2x-}$2^{0=}$ $3^{5}:$ $3^{3}$
  \text{2x-1=}$3^{5-3}$
  \text{2x-1=}$3^{2}$
  \text{2x-1=9}
  \text{2x=9+1}
  \text{2x=10}
  \text{x=10:2}

 2. 2x-2^0=3^5:3^3
  <=> 2x-2^0=3^{5-3}
  <=> 2x-1=3^2
  <=> 2x-1=9
  <=> 2x=10
  <=> x=5
  Vậy x=5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )