Toán Lớp 6: 2^x+1-2^x=64 mn làm giúp mik

Question

Toán Lớp 6: 2^x+1-2^x=64 mn làm giúp mik, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 22 phút 2022-06-15T20:48:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{$2^{x+1}$-$2^{x}$=64}$
  $\text{$2^{x}$+$2^{x}$-$2^{x}$=64}$
  $\text{$2^{x}$=64}$
  $\text{$2^{x}$=$2^{6}$}$
  $\text{Vậy x=6}$
   

 2. 2^(x + 1) – 2^x = 64
  2^x . 2^1 – 2^x = 64
  2^x . (2^1 – 1) = 64
  2^x . (2 – 1) = 64
  2^x . 1 = 64
  2^x = 64 . 1
  2^x = 64
  2^x = 2^6
  => x = 6
  Vậy x = 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )