Toán Lớp 6: 2x+1 = 0 Vậy 2x+3= 2x+7= 2x+21=

Question

Toán Lớp 6: 2x+1 = 0
Vậy
2x+3=
2x+7=
2x+21=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 1 tuần 2022-06-17T23:05:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:  dựa vào đề bài ta suy ra 2x=-1
                                       2x+3=2
                                         2x+7=6
                                      2x+21=20

 2. Giải đáp:
  2x+1=0
  2x= 0-1
  2x=-1
  x=(-1):2
  x=-0,5
  =>2x=2.(-0,5)=-1
  Vậy: 2x+3=(-1)+3=2
         2x+7=(-1)+7=6
         2x+21=(-1)+21=20
  Mik xin tlhn nha<3
  #rosegumies#toanhoc6
   
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )