Toán Lớp 6: 19.(2+3+4-5+6-7)mũ 2-9.(7x-2)=0

Question

Toán Lớp 6: 19.(2+3+4-5+6-7)mũ 2-9.(7x-2)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 6 tháng 2022-06-19T08:48:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 19 × ( 2 + 3 + 4 – 5 + 6 – 7 )^2 – 9 × ( 7x – 2 ) = 0
  19 × 3^2 – 9 × ( 7x – 2 ) = 0
  19 × 9 – 9 × ( 7x – 2 ) = 0
  171 – 9 × ( 7x – 2 ) = 0
  9 × ( 7x – 2 ) = 171 – 0
  9 × ( 7x – 2 ) = 171
  7x – 2 = 171 : 9
  7x – 2 = 19
  7x = 19 + 2
  7x = 21
  x = 21 : 7
  x = 3
  – Vậy x = 3
  @Rin

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   19 . (2 + 3 + 4 – 5 + 6 – 7)^2 – 9 . (7x – 2) = 0
  19 . 3^2 – 9(7x – 2) = 0
  19 . 9 – 9(7x-2) = 0
  171 – 9(7x – 2) = 0
  9(7x – 2) = 0 + 171
  9(7x – 2) = 171
  7x – 2 = 171 : 9
  7x – 2 = 19
  7x = 19 + 2
  7x = 21
  x = 21 : 7
  x = 3
  Vậy x = 3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )