Toán Lớp 6: x – (-19) – (-11)=0 Giuùp ik vs

Question

Toán Lớp 6: x – (-19) – (-11)=0 Giuùp ik vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Trâm 2 tuần 2022-06-11T16:50:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  x – (-19) – (-11)=0
  ⇒ x + 19 + 11 = 0
  ⇒ x + 30 = 0
  ⇒ x = 0 – 30
  ⇒ x = -30
  Vậy x = -30

 2. Lời giải chi tiết:
  x-(-19)-(-11)=0
  =>x+19+11=0
  =>x+19=0-11
  =>x+19=-11
  =>x=-11-19
  =>x=-30
  Vậy x=-30

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )