Toán Lớp 6: 17-MỞ NGOẶC NHỌN ÂM X CỘNG MỞ NGOẶC VUÔNG ÂM X – MỞ NGOẶC ÂM X ĐÓNG NGOẶC ĐÓNG NGOẶC VUÔNG ĐÓNG NGOẶC NHỌN=ÂM 16

Question

Toán Lớp 6: 17-MỞ NGOẶC NHỌN ÂM X CỘNG MỞ NGOẶC VUÔNG ÂM X – MỞ NGOẶC ÂM X ĐÓNG NGOẶC ĐÓNG NGOẶC VUÔNG ĐÓNG NGOẶC NHỌN=ÂM 16, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 2 tuần 2022-06-11T18:50:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $x=-33$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $17-\{-x+[-x-(-x)]\}=-16\\⇔17-\{-x+[-x+x]\}=-16\\⇔17-\{-x+0\}=-16\\⇔17-(-x)=-16\\⇔17+x=-16\\⇔x=-16-17\\⇔x=-33$
    Vậy $x=-33$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )