Toán Lớp 6: (15+x) :3=3^15:3^12 Làm nhanh ạ

Question

Toán Lớp 6: (15+x) :3=3^15:3^12 Làm nhanh ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 5 ngày 2022-06-18T04:51:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x=66
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (15+x):3=3^15:3^12
  =>(15+x):3=3^3
  =>(15+x)=3^3:3
  =>15+x=3^4
  =>x=81-15
  =>x=66

 2. (15 + x) : 3 = $3^{15}$ : $3^{12}$
  (15 + x) : 3 = 14348907 : 531441
  (15 + x) : 3 = 27
  (15 + x)      = 27 : 3
  (15 + x)      = 9
                  x = 15 – 9
                  x = 6
  => Vậy x = 6
  @Tamnhu17
  #khoq_copy
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )