Toán Lớp 6: 125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0

Question

Toán Lớp 6: 125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hường 2 tuần 2022-06-18T01:12:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.[3.36 – (37 – 34)^3]} – 3 . 25 .1
  =125 + {2.[3.36 – 3^3]} – 3 . 25 .1
  =125 + {2.[108 – 27]} – 3 . 25 .1
  =125 + {2.81} – 3 . 25 .1
  =125 + 162 – 3 . 25 .1
  =125 + 162 – 75 .1
  =125 + 162 – 75
  =287 – 75
  =212

 2. text{Giải đáp:}
  125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0=212
  text{Lời giải và giải thích chi tiết:}
  125 + {2.[3.6^2 – (37 – 2 . 17)^3]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.[3.36 – (37 – 34)^3]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.[3.36 – 3^3]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.[3.36 – 27]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.[108 – 27]} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + {2.81} – 3 . 25 .2021^0
  =125 + 162 – 3 . 25 .2021^0
  =125 + 162 – 75 .1
  =125 + 162 – 75
  =287 – 75
  =212

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )