Toán Lớp 6: [124-(20-4x)]:30=4 Giải giúp mình nhé ^^

Question

Toán Lớp 6: [124-(20-4x)]:30=4
Giải giúp mình nhé ^^, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 4 tuần 2022-05-31T22:45:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. [ 124 – ( 20 – 4x ) ] : 30 = 4
  $\text{⇒[ 124 – ( 20 – 4x ) ] = 4 . 30 }$
  $\text{⇒[ 124 – ( 20 – 4x ) ] = 120 }$
  $\text{⇒              20 – 4x     = 124 – 120}$
  $\text{⇒              20 – 4x     = 4}$
  $\text{⇒                      4x     = 20 – 4}$
  $\text{⇒                       4x     = 16}$
  $\text{⇒                         x     = 16 : 4 }$
  $\text{⇒                          x     = 4}$
  $\text{Vậy x = 4}$
  $\text{#bich2k9}$

 2. [124-(20-4x)]:30=4
  =>124-(20-4x)=4xx30
  =>124-(20-4x)=120
  =>20-4x=124-120
  =>20-4x=4
  =>4x=20-4
  =>4x=16
  =>x=16:4
  =>x=4
  Vậy x=4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )