Toán Lớp 6: 1213 – [ 1250 – ( 42 – 2 x 3 ) mũ 3 : 4 ] – 3

Question

Toán Lớp 6: 1213 – [ 1250 – ( 42 – 2 x 3 ) mũ 3 : 4 ] – 3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi Mai 1 tháng 2022-03-19T04:00:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   #Clickbim 
  1213 – [ 1250 – ( 42 – 2 x 3 )³ : 4 ] – 3
  =1213 – [ 1250 – (42-6)³ : 4 ] – 3
  =1213 – [ 1250 -36³ : 4 ] – 3
  =1213 – [ 1250 -46656 : 4 ] – 3
  =1213 – [ 1250 -11664 ] – 3
  =1213 -(-10414)-3
  =1213+10414-3
  =11627 – 3
  =11624
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )