Toán Lớp 6: 12.35+35.182-35.9 Cíuu emmmm????????

Question

Toán Lớp 6: 12.35+35.182-35.9
Cíuu emmmm????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 1 tháng 2022-03-14T20:11:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.   12.35+35.182-35.9
  = 35 . ( 12 + 182 – 9 )
  = 35 . 185 
  = 6475

 2. 35.(12+182-9)
  = 35.185
  =6475

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )