Toán Lớp 6: 12+3 nhân { 90:[39-(8-5) mũ 2 ]} Giúpp

Question

Toán Lớp 6: 12+3 nhân { 90:[39-(8-5) mũ 2 ]}
Giúpp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tâm 2 tháng 2022-02-17T17:10:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 12+3.{90:[39-(8-5)^2]}
  =12+3.[90:(39-3^2)]
  =12+3.[90:(39-9)]
  =12+3.(90:30)
  =12+3.3
  =12+9
  =21

 2. Giải đáp:
   12+3.{90:[39-(8-5)²]}
  =12+3.{90:[39-3²]}
  =12+3.{90:[39-9]}
  =12+3.{90:30}
  =12+3.3
  =12+9
  =21
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )