Toán Lớp 6: 1000 : x = 200 . ( 400 + 100 )

Question

Toán Lớp 6: 1000 : x = 200 . ( 400 + 100 ), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 7 ngày 2022-04-14T10:46:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 1000 : x = 200 . ( 400 + 100 )
  1000 : x  = 200 . 500
  1000 : x  = 100000
             x   = 1000 : 100000
             x  = 0.01
  vậy  x = 0,01
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1000 : x = 200 . ( 400 + 100 ) 
   1000 : x = 200 .500 
   1000 : x = 100000 
            x = 1000 : 100000 
            x = 0 , 01 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )