Toán Lớp 6: 10. (3 x + 4 )= 280????????????????????????????????

Question

Toán Lớp 6: 10. (3 x + 4 )= 280????????????????????????????????, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-20T07:56:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   10.(3x+4)=280
  =>3x+4=280:10
  =>3x+4=28
  =>3x=28-4
  =>3x=24
  =>x=24:3
  =>x=8
     Vậy x=8

 2. Giải đáp :
  -> x = 8
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  10 . ( 3 x + 4 ) = 280
  -> 3 x + 4 = 280 : 10
  -> 3 x + 4 = 28
  -> 3 x = 28 – 4
  -> 3 x = 24 
  -> x = 24 : 3
  -> x = 8
  Vậy x = 8
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )