Toán Lớp 6: (X+10)²-16 5 mũ x +5;mũ x +2=650

Question

Toán Lớp 6: (X+10)²-16
5 mũ x +5;mũ x +2=650, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-12-22T18:35:22+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{a)(x+10)²=-16}$
  $\text{⇒(x+10)²=-4²}$
  $\text{⇒x+10=-4}$
  $\text{⇒x=(-4)-10}$
  $\text{⇒x=-14}$
  $\text{Vậy x=-14}$
  b)$5^x$+5^{x+2}=650
  $\text{⇒$5^x$+$5^x$+25=650}$
  $\text{⇒$5^x$·(1+25)=650}$
  $\text{⇒$5^x$+26=650}$
  $\text{⇒$5^x$=650:26}$
  $\text{⇒$5^x$=25}$
  $\text{⇒$5^x$=25}$
  $\text{⇒$5^x$=5²}$
  $\text{⇒x=2}$
  $\text{Vậy x=2}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )