Toán Lớp 6: x^10=1^x vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Question

Toán Lớp 6: x^10=1^x
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 6 tháng 2022-06-20T09:04:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x^10 = 1^x
  x^10 = 1
  x^10 = 1^10
  => x = 1
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $x^{10}$$=1^{x}$ 
  $=>x^{10}=1$
  Vì số mũ khác 0 nên $x=1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )