Toán Lớp 6: 1 viết các tập hợp Ư [ 18 ] ; Ư [ 5] B [ 18] ; B [5] 2, Tìm x ∈ Ư [ 40] và x > 5 b, x ∈ B [ 7] và x < 70

Question

Toán Lớp 6: 1 viết các tập hợp Ư [ 18 ] ; Ư [ 5]
B [ 18] ; B [5]
2, Tìm x ∈ Ư [ 40] và x > 5
b, x ∈ B [ 7] và x < 70, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 tháng 2022-06-21T04:43:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B1 : Ư ( 18 ) = { 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 9 ; 18 }
  Ư ( 5 ) = { 1 ; 5 }
  B ( 18 ) = { 0 ; 18 ; 36 ; 54 ; 72 ; … } . Bội của 18 được viết dưới dạng tổng quát là 18k
  B ( 5 ) = { 0 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; .. } . Bội của 5 được viết dưới dạng tổng quát là 5k
  B2 : x ∈ Ư ( 40 ) = { 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 20 ; 40 }
  x > 5 ⇒ x = { 8 ; 10 ; 20 ; 40 }
  x ∈ B ( 7 ) = { 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; … }
  x < 70 ⇒ x = { 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 } 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Lần lượt chia 50 từ 1 đến 50, ta thấy 50 chia hết cho 1;2;5;10;25;50 nên 
  Ư ( 50 ) = {1;2;5;10;25;50}
  Mà y ∈ Ư (50) và y > 5 nên y ∈ { 10;25;50}. 
  b) Lần lượt nhân 7 với {0;1;2;3;4;5}…..Ta được các bội của 7 là là {0;7;14;21;28;35;42;49;56;63;70} 
  Mà x  B(7) và x < 70 nên x  {0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63}. 
  mon2k3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )