Toán Lớp 6: 1. Tổng hai số nguyên tố = 9 , Tích của hai số đó là ? 2.Tìm số nguyên x biết x + 3 là ước nguyên nhỏ nhất của 15 3.Cho A = {-3,2,0 ,-1

Question

Toán Lớp 6: 1. Tổng hai số nguyên tố = 9 , Tích của hai số đó là ?
2.Tìm số nguyên x biết x + 3 là ước nguyên nhỏ nhất của 15
3.Cho A = {-3,2,0 ,-1,5,7} . Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của phần tử trong tập hợp A, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 5 ngày 2022-06-17T07:41:02+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. 1. Tổng hai số nguyên tố = 9 , Tích của hai số đó là ?
  Lời Giải
  Hai số nguyên tố có tổng bằng 9 là 7 và 2
  Tích của hai số đó là: 7×2=14
  Đáp số: 14
  2. Tìm số nguyên x biết x + 3 là ước nguyên nhỏ nhất của 15
  ↑←bài này ko biết làm
  3. Cho A = {-3,2,0 ,-1,5,7} . Viết tập hợp B gồm các phần tử là số đối của phần tử trong tập hợp A
    B = {3; -2; 0; 1; -5; -7} 
  @Flame Of Hope

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )