Toán Lớp 6: 1) tìm x ∈ N a) 4x + 5 chia hết cho x b) x + 3 chia hết cho x + 16 c) 3x + 23 chia hết cho x – 1

Question

Toán Lớp 6: 1) tìm x ∈ N
a) 4x + 5 chia hết cho x
b) x + 3 chia hết cho x + 16
c) 3x + 23 chia hết cho x – 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tuần 2022-06-07T08:44:44+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a.$x\in\{1,5\}$
  b.Không tồn tại $x$ thỏa mãn đề
  c.$x\in\{0,2,3,14,27\}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ta có:
  $4x=5\quad\vdots\quad x$
  $\to 5\quad\vdots\quad x$ vì $4x\quad\vdots\quad x$
  $\to x\in\{1,5\}$ vì $x\in N$
  b.Ta có: 
  $x+3\quad\vdots\quad x+16$
  $\to (x+16)-13\quad\vdots\quad x+16$
  $\to 13\quad\vdots\quad x+16$
  $\to x+16\in\{1,13\}$ vì $x\in N\to x\ge 0\to x+16\ge 16$
  $\to$Không tồn tại $x$ thỏa mãn đề
  c.Ta có:
  $3x+23\quad\vdots\quad x-1$
  $\to (3x-3)+26\quad\vdots\quad x-1$
  $\to 3(x-1)+26\quad\vdots\quad x-1$
  $\to 26\quad\vdots\quad x-1$
  $\to x-1\in U(26)$
  Mà $x\in N\to x\ge 0\to x-1\ge -1$
  $\to x-1\in\{-1, 1, 2, 13, 26\}$
  $\to x\in\{0,2,3,14,27\}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )