Toán Lớp 6: 1. Tìm các chữ số của a, b sao cho: b – a = 2 và 20ab chia hết cho 9

Question

Toán Lớp 6: 1. Tìm các chữ số của a, b sao cho:
b – a = 2 và 20ab chia hết cho 9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 6 tháng 2022-06-20T10:21:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để \overline{20ab}vdots9 thì 2+0+a+bvdots9
    =>a+b+2vdots9 (1)
   Theo bài, ta có: 0<=a,b<=9
    =>0<=a+b<=18
    =>2<=a+b+2<=20 (2)
   Từ (1) và (2) =>a+b+2in{9;18}
    =>a+bin{7;16}
   TH1: a+b=7
   Ta có: b-a=2 =>(a+b)+(b-a)=7+2
        =>a+b+b-a=9 =>2b=9 
        =>b=9/2 ( vô lý ) ( do a,binN )
   TH2: a+b=16
    =>(a+b)+(b-a)=16+2
    =>a+b+b-a=18
    =>2b=18 =>b=9 ( thỏa mãn )
    =>a=9-2=7
   Vậy a=7 và b=9

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   1. 
  4-2=2 và 2025 \vdots cho 9

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )