Toán Lớp 6: 1,Tìm x 3 ^x +2 + 3^x +190 =1000 2 Tìm số tự nhiên x biết (x^2 +x+ 9)chia hết (x + 1)

Question

Toán Lớp 6: 1,Tìm x 3 ^x +2 + 3^x +190 =1000
2 Tìm số tự nhiên x biết (x^2 +x+ 9)chia hết (x + 1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 31 phút 2022-06-07T03:19:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Câu 1:
  Ta có: +2+3^x+190=1000
   .++190=1000
  (+1)=810
  .(9+1)=810
  .10=810
  =81
  =
  ⇒x=4
  Câu 2:
  2x+9 chia hết cho x+1
  2x+2+7 chia hết cho x+1
  2(x+1)+7 chia hết cho x+1
  -> 7 chia hết cho x+1
  -> x+1 thuộc Ư(7)={1;7;-1;-7}
  -> x thuộc { 0;6;-2;-8}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )