Toán Lớp 6: 1) Tìm x 2^(x-3) – 15=17 2)Tìm x biết 2810x chia cho 3 và cho 5 thì dư 1

Question

Toán Lớp 6: 1) Tìm x
2^(x-3) – 15=17
2)Tìm x biết
2810x chia cho 3 và cho 5 thì dư 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 6 tháng 2022-06-11T07:54:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a ) $2^{x-3}$ – 15 = 17
  $2^{x-3}$ = 17 + 15 = 32 = $2^{5}$
  ⇒ x – 3 = 5
  x = 5 + 3 = 8
  b ) 2810x chia cho 5 dư 1 ⇒ 2810x – 1 chia hết cho 3 và 5
  2810y chia hết cho 5 ⇒ y = { 0 ; 5 } 
  TH1 : y = 0 ; 28 100 không chia cho 3 
  TH2 : y = 5 ; 28 105 không chia hết cho 3 
  2810y ( 2810x – 1 ) không tồn tại ⇒ 2810x cũng không tồn tại 

 2. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  … 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) 2^{x−3} −15=17
  ⇔ 2^{x−3}=32
  ⇔ 2^{x−3}=2^5
  ⇔ x−3=5
  ⇔ x=8
  Vậy x = 8
  ————–
  2)
  \overline{2810x} chia cho 5 dư 1
  => Có tận cùng là 1 hoặc 6 hay x=1 hoặc x = 6
  Với x=1 -> 28101 chia hết cho 3
  Với x=6-> 28106 chia cho 3 dư 2
  Vậy không tồn tại x thoả mã yêu cầu đề bài

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )