Toán Lớp 6: 1 thiên niên kỉ = -.. giây Mn giúp gấp

Question

Toán Lớp 6: 1 thiên niên kỉ = …… giây
Mn giúp gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 7 ngày 2022-06-17T00:07:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  1 THIÊN NIÊN KỈ=10000 NĂM
  1 NĂM =86400 GIÂY
  => 1 THIÊN NIÊN KỈ=10000 *86400=864000000

 2. 1 thiên niên kỷ = 31556926000 giây
  Vì 
  thiên nhiên kỷ = 1000 năm
  1000 năm = 12000 tháng
  12000 tháng = 8640000 giờ
  8640000 giờ = 518400000 phút
  51840000 phút = 31556926000 giây

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )