Toán Lớp 6: 1.Tập hợp ƯC(18;24)= {2;3;6} {0;2;3;6} {1;2;3;6} {1;18;24}

Question

Toán Lớp 6: 1.Tập hợp ƯC(18;24)=
{2;3;6}
{0;2;3;6}
{1;2;3;6}
{1;18;24}, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 1 tuần 2022-01-13T14:15:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

  `C`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `Ta` `có:`

            `18 = 2. 3²`

             `24 = 2³. 3`

  `⇒ ƯCLN(18; 24) = 2. 3 = 6`

  `⇒ ƯC(18; 24) = Ư(6) = {1; 2; 3; 6}` 

 2. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  1.Tập hợp ƯC(18;24)=
  {2;3;6}
  {0;2;3;6}
  {1;2;3;6}
  {1;18;24}

  Chúc bn học tốt >3.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )