Toán Lớp 6: 1.Tập hợp số nguyên được kí hiệu là: Z N R Q

Question

Toán Lớp 6: 1.Tập hợp số nguyên được kí hiệu là:
Z
N
R
Q, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tuần 2022-01-13T15:26:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{1.Tập hợp số nguyên được kí hiệu là Z}$$\\$$\text{Chi tiết thêm:}$$\\$$\text{Tập hợp số nguyên gồm những số nguyên dương,những số nguyên âm và số 0}$

 2. 1.Tập hợp số nguyên được kí hiệu là:
  Z
  N
  R
  Q

  Tập hợp số nguyên bao gồm các phần tử là các số tự nhiên và các phần tử đối của các số tự nhiên.

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )