Toán Lớp 6: 1 ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn các số trên tia số -5,5,-3,0,3,-1,2 2 ) Tính a ) (-5) +(-2) b ) 7 + (-3) c ) (

Question

Toán Lớp 6: 1 ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn các số trên tia số
-5,5,-3,0,3,-1,2
2 ) Tính
a ) (-5) +(-2)
b ) 7 + (-3)
c ) (-5) + (-2) +(-3)
d ) 2021 + (-150) + (-2021)+ 150, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 6 tháng 2022-06-20T11:19:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) 
  Sắp xếp: -5,-3,-1,0,2,3,5
  2)
  a,(-5)+(-2)=-7
  b,7 + (-3) =4
  c,(-5)+(-2)+(-3)
  =-5+(-5)
  =-10
  d,2021+(-150)+(-2021)+150
  =[2021+(-2021)]+[-150+150]
  = 0           +             0
  =            0

 2. 1.
  Theo thứ tự tăng dần là :
  -5;-3;-1;0;2;3;5
  2.
  a.(-5) + (-2) = -(5 + 2) = -7
  b.7 + (-3) = 7 – 3 = 4
  c.(-5) + (-2) + (-3) = -(5 + 2 + 3) = -10
  d.2021 + (-150) + (-2021) + 150
  =[2021 + (-2021)] + [(-150) + 150]
  =0 + 0
  =0

  toan-lop-6-1-sap-ep-cac-so-sau-theo-thu-tu-tang-dan-va-bieu-dien-cac-so-tren-tia-so-5-5-3-0-3-1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )