Toán Lớp 6: 1.Nếu x.y<0 thì x và y cùng dấu x và y khác dấu x>y x

Question

Toán Lớp 6: 1.Nếu x.y<0 thì x và y cùng dấu x và y khác dấu x>y
x

in progress 0
Khánh Giao 2 tuần 2022-01-13T07:03:43+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   `x.y<0`

  `@`Khi  `x,y` trái dấu nhau

  `VD:x=6;y=-29`

  `x.y=6.(-29)=-174<0`

  `->B`

 2. Giải đáp:

   `B. x` và `y` khác dấu

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Hai số có tích nhỏ hơn `0` khi chúng trái (khác) dấu nhau

  `-> xy<0` thì `x` và `y` khác dấu 

  `-> B`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )