Toán Lớp 6: 1.Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m, biết chiều rộng là 10m. Diện tích mảnh vườn là? 2.Hình chữ nhật ABCD có h

Question

Toán Lớp 6: 1.Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m, biết chiều rộng là 10m. Diện tích mảnh vườn là?
2.Hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo là 
A. AC, BD
B. AC, AB
C. AD, BD
D. AB, CD
3.Khẳng định nào sau đây là đúng?Trong hình lục giác đều:
A. Các góc bằng nhau và bằng .
B. Các góc bằng nhau và bằng .
C. Đường chéo chính bằng đường chéo phụ.
D. Các đường chéo chính bằng nhau.
4.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
 
A.Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau và bằng 60độ.
B.Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau.
C.Hình lục giác đều có các đường chéo bằng nhau.
D.Trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau.
5.
Diện tích hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo AC = 10 cm. ,BD = 6 cm là 
A. 60 cm2;
B. 60 cm;
C. 30 cm2;
D. 30 cm.
6.Cho hình thoi ABCD, đường chéo của hình thoi đó là
A. AB
B . BC
C. AD
D. AC
7.Trong hình bình hành thì :
A. Các góc đối bằng nhau
B. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
C. Các cạnh đối bằng nhau
D. Cả A, B, C đều đúng.
Xin hãy giải giúp em,em xin cảm ơn mọi người rất nhiều.Ai giải chi tiết nhất em sẽ vote câu trả lời hay nhất ạ!!!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 7 ngày 2022-06-17T11:32:43+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. #Sang
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m, biết chiều rộng là 10m. Diện tích mảnh vườn là?
                             Giải :
  Chiều dài mảnh vườn đó là :
  10+5=15(m)
  Diện tích mảnh vườn là :
  15.10=150(m^2)
             Đáp số :150 m^2
  2.Hình chữ nhật ABCD có hai đường chéo là 
  A. AC, BD
  B. AC, AB
  C. AD, BD
  D. AB, CD
  3.Khẳng định nào sau đây là đúng?Trong hình lục giác đều:
  A. Các góc bằng nhau và bằng .
  B. Các góc bằng nhau và bằng .
  C. Đường chéo chính bằng đường chéo phụ.
  D. Các đường chéo chính bằng nhau.
  4.Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai  
  A.Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau và bằng 60°
  B.Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau.
  C.Hình lục giác đều có các đường chéo bằng nhau.
  D.Trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau.
  5. Diện tích hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo AC = 10 cm. ,BD = 6 cm là 
  A. 60 cm^2
  B. 60 cm
  C. 30 cm^2
  D. 30 cm.
  6.Cho hình thoi ABCD, đường chéo của hình thoi đó là
  A. AB
  B . BC
  C. AD
  D. AC
  7.Trong hình bình hành thì :
  A. Các góc đối bằng nhau
  B. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường
  C. Các cạnh đối bằng nhau
  D. Cả A, B, C đều đúng.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )