Toán Lớp 6: 1.Một chiếc diều cao 35m (so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao ba

Question

Toán Lớp 6: 1.Một chiếc diều cao 35m (so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau 2 lần thay đổi?
-46m
38m
-38m
46m, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Giang 1 tuần 2022-01-13T17:50:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   `B.38m`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Chiếc diều sau khi tăng độ cao là : 

  `35+7=42(m)` 

  Chiếc diều sau khi giảm độ cao là : 

  `42-4=38(m)`

  `to` Chọn `B`

   

 2. Một chiếc diều cao 35m (so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau 2 lần thay đổi?

  Sau 2 lần thay đổi, độ cao hiện tại của chiếc diều là :

     35 + 7 – 4 = 38 ( m )

   => Chọn đáp án B. 38 m

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )