Toán Lớp 6: 1.Một chiếc diều cao 35m (so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao ba

Question

Toán Lớp 6: 1.Một chiếc diều cao 35m (so với mặt đất), sau một lúc độ cao của chiếc diều tăng lên 7m rồi sau đó giảm 4m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất sau 2 lần thay đổi?Immersive Reader
-46m
38m
-38m
46m
31, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
An Kim 1 tuần 2022-01-13T18:25:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  + Tăng lên 7m  tức là cộng thêm 7m
  + Giảm 4m  tức là tăng −4m

  Từ đó tính chiều cao của diều dựa vào phép cộng hai số nguyên

  Độ cao của chiếc diều sau 2 lần thay đổi là

  +7+(−4)=42+(−4)=+(42−4)=38(m)

  Giải đáp cần chọn là: 

 2. `@` Tham khảo `@`

  Chiếc diều ở độ cao là:

   `35+7-4= 38(m)`

  `=> B`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )