Toán Lớp 6: 1 liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2,hàng 3, hàng 4 , hàng 5 thì đều thừa 1 người . Tính số đội viên của liên đội biết trong khoảng từ

Question

Toán Lớp 6: 1 liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2,hàng 3, hàng 4 , hàng 5 thì đều thừa 1 người . Tính số đội viên của liên đội biết trong khoảng từ 100 đến 150, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 2 tháng 2022-11-23T21:53:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi m là số đội viên của liên đội (m ∈ N*; 100 < m < 150)
  Vì xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người nên:
  (m -1) ⋮ 2; (m – 1) ⋮ 3; (m – 1) ⋮ 4; ( m – 1) ⋮ 5
  Suy ra: (m – 1) ∈ BC(2; 3; 4; 5)
  Ta có: 2 = 2; 3 = 3; 4 = 22 và 5 = 5
  Suy ra: BCNN( 2, 3, 4, 5)= 22.3.5 = 60
  Do đó, BC(2, 3, 4, 5)= {0, 60, 120, 180, 240,….}.
  * Theo giả thiết: 100 < m < 150 nên m – 1 = 120
  Suy ra: m = 120 + 1 = 121.
  Vậy số đội viên của liên đội là 121.

 2. Giải đáp:
  1 liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2,hàng 3, hàng 4 , hàng 5 thì đều thừa 1 người . Tính số đội viên của liên đội biết trong khoảng từ 100 đến 150
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số đội viên là a
  ta có:
  a:2;a:3;a:4;a:5 đều dư 1
  => a-1 chia hết cho 2 ; 3 ; 4 ; 5
  => a-1 thuộc BC (2 ; 3 ; 4 ; 5)
  mà ta có BCNN ( 2 ; 3 ; 4 ; 5 ) = 60
  => a-1 thuộc B(60)= ( 60 , 120 , 180 , 240 , ….. )
  theo đề bài ta có số đội viên trong khoảng 100 đến 150
  => a-1 = 120
  => a = 121 (người)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )