Toán Lớp 6: 1 khu vườn có chu vi 84m,chiều rộng 12m.Người ta muốn dưa khu vườn thành các ô vuông cạnh 6m để trồng rau. a.Hỏi dưa khu vườn thành bao

Question

Toán Lớp 6: 1 khu vườn có chu vi 84m,chiều rộng 12m.Người ta muốn dưa khu vườn thành các ô vuông cạnh 6m để trồng rau.
a.Hỏi dưa khu vườn thành bao nhiêu ô vuông?
b.Gía tiền công trồng rau mỗi ô là 150.000đ.Tính số tiền phải trả khi trồng rau hết khu vườn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 6 tháng 2022-06-19T08:30:29+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    a. 10 ô vuông
    b. 1 500 000 đ 
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} Chu\ vi\ của\ khu\ vườn\ là\ 84m,\ chiều\ rộng\ là\ 12m\\ \Leftrightarrow Chiều\ dài\ khu\ vườn\ là:\ ( 84:2) -12=30( m)\\ \Leftrightarrow Diện\ tích\ khu\ vườn\ là:\ 12.30=360\left( m^{2}\right)\\ Diện\ tích\ của\ các\ ô\ vuông\ là:\ 6.6=36\left( m^{2}\right)\\ a.Khu\ vườn\ được\ chia\ thành:\\ 360:36=10( ô\ vuông)\\ b.\ Số\ tiền\ phải\ trả\ là:\\ 10.150\ 000=1\ 500\ 000( đ) \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )