Toán Lớp 6: 1 đội y tế có 24 bác sĩ và 208 y tá .Hỏi có thể chia đội y tế thành mấy tổ ,mỗi tổ bao nhiêu bác sĩ,y tá

Question

Toán Lớp 6: 1 đội y tế có 24 bác sĩ và 208 y tá .Hỏi có thể chia đội y tế thành mấy tổ ,mỗi tổ bao nhiêu bác sĩ,y tá, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 2 tháng 2022-03-14T20:30:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi số tổ là a ( a in N )
  24 vdots a
  208 vdots a
  ⇒ a in ƯC(24,208)
  24 = 2^3*3
  208 = 2^4*13
  ƯCLN(24,208) = 2^3 = 8  
  ƯC(24,208) = Ư(8) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 }
  Vậy có thành 4 tổ 
  1 tổ : 24 bác sĩ ; 208 y tá 
  2 tổ : 12 bác sĩ ; 104 y tá 
  4 tổ : 4 bác sĩ ; 52 y tá 
  8 tổ : 3 bác sĩ ; 26 y tá 

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số tổ là x.
  Ta có:
  x\vdots24
  x\vdots208
  Nên x∈UCLN (24;208)
  24 =2³.3
  208 = 2^4. 13
  Vậy ƯCLN (24;208) =2³ =8
  Như vậy số tổ chia được là 8 tổ.
  Số bác sĩ ở mỗi tổ là:
  24:8 =3 (bác sĩ)
  Số y tá ở mỗi tổ là:
  208:8 =26 (y tá)
  Vậy mỗi tổ gồm 3 bác sĩ và 26 y tá.
  @Yanako
  $@Q$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )