Toán Lớp 6: 1.Cho tập hợp M={a, x, 4, k}. Khẳng định nào sau đây là sai: 4 không thuộc M x thuộc M h không thuộc M a thuộc M

Question

Toán Lớp 6: 1.Cho tập hợp M={a, x, 4, k}. Khẳng định nào sau đây là sai:
4 không thuộc M
x thuộc M
h không thuộc M
a thuộc M, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 1 tuần 2022-01-13T02:47:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   `A`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Cho tập hợp M={a, x, 4, k}. Khẳng định nào sau đây là sai:

  4 không thuộc M `->` Sai

  x thuộc M  `->` đúng

  h không thuộc `->`đúng

  M a thuộc M `->`đúng

  `=>` Chọn `A`

 2. Giải đáp:

   A. 4 không thuộc M

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  x thuộc M -> đúng

  h không thuộc M-> đúng

  a thuộc M -> đúng

  4 không thuộc M -> sai vì tập hợp M có chứa 4

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )